Home arrow Actueel arrow Nieuws / Activiteiten arrow Uitnodiging ledenvergadering Supportersvereniging
 

Algemene informatie

Routebeschrijving

Algemeen e-mail 

Lid worden van de voetbalclub?

Lid worden van de vriendenclub?

Lid worden van de supportersvereniging?

 

 

Secretariaat

A. Veendorp
De Skepperij 33
9131 LE  Ee
Tel: 0519 - 518768
E-mail

IBAN

NL87RABO0346162874

Wedstrijdsecretariaat

A. Attema
Fivershof 13
9131 KE  Ee
Tel: 0519 - 518334
E-mail

Clubgebouw "Oan è line"

Stienfeksterwei 11
9131 KK  Ee
Tel: 0519 - 518680

Opgericht

28 juli 1964

 

Uitnodiging ledenvergadering Supportersvereniging PDF Afdrukken
Geachte leden,


Hierbij nodigt het bestuur van Supportersvereniging V.V. Oostergo u/jou van harte uit voor het bijwonen van haar jaarlijkse ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op vrijdag 23 november om 20.00 uur in de kantine “oan’e line”.

Agenda

1. Opening

2. Notulen ledenvergadering 2017

3. Financieel verslag 2017

4. Verslag kascontrolecommissie


5. Jaarverslag


Pauze 

6. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet-herkiesbaar: Gerrit Kooistra


7. Mededelingen bestuur

8. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

9. Bingo, met SPEKTACULAIRE PRIJZEN

10. Sluiting
Graag tot ziens op vrijdag 23 november!!!

Bestuur Supportersvereniging V.V. Oostergo

 

Hoofdsponsor

Statistieken

U bent onze 1948392ste bezoeker.


Ontwerp en technische realisatie door J-Media